Truyện cười vôva :Cho vào mục nào ạ

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa... bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên.

- Thầy giáo quắc mắt: Ai?
- Lớp trưởng Vôva nói ngay: Thưa thầy anh M....u đánh rắm đấy ạ.
- Thầy: Hỗn! Vôva đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
- Vôva: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
- Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.
- Vôva: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vôva nói ngay:
A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :31
Total :46464


Trang chủ

Polaroid