Truyện cười vôva :Tập đếm

Hôm nay lớp Vova có thầy cô giáo từ phương xa tới kiểm tra lớp. Cô giáo dặn rằng:

- Các em phải làm sao cho các thầy cô kiểm ra khen thưởng. Nên lúc các em cộng, cô không thích thấy các em đếm đầu ngón tay như vậy. Các em phải đếm nhẩm, hoặc bỏ tay trong túi quần rồi đếm cũng được.

Đến giờ kiểm tra, cái giáo viên đang chấm lớp. Cô giáo gọi Vova:

- Vova, 5 cộng 5 là mấy?

Vova vội bỏ tay trong túi quần và đếm:

- Thưa cô, 5 cộng 5 là ...11.

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :13
Total :46446


Trang chủ

Polaroid