Truyện cười vôva : Xác định theo trứng

Thầy giáo đặt mấy quả trứng khác nhau lên bàn và gọi Vova lên bảng:

- Em hay xác định tên loài chim theo quả trứng này!! - thầy giáo chỉ vào 1 quả trứng và hỏi Vova.

- Thưa thầy em không biết.

- Thế còn quả này là từ con chim nào? - thầy giáo chỉ vào 1 quả trứng khác và hỏi Vova.

- Thưa thầy em không biết.

- Em về chỗ. Thầy cho em 2 điểm. Tên em là gì?

Vova tụt quần ra và nói:

- Thầy hãy xác định theo những quả trứng này.

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :51
Total :47158


Trang chủ

Pair of Vintage Old School Fru