XtGem Forum catalog

Truyện cười vôva : Nói là làm

Vova năm nay 6 tuổi, học lớp 1, một lần nó nói chuyện riêng với một bé gái trong lớp, cô giáo bắt nó đứng vào góc lớp nó không chịu đứng, cô giáo bèn đuổi nó ra ngoài. Nó đi ra ngay, nhưng khi đến cửa nó còn ngoái lại dứ nắm đấm: ""Liệu hồn! Ông sẽ làm thịt""

Cô giáo giận lắm, hôm sau bèn mời bố của Vova đến:
- Con ông đấy, Nó doạ là sẽ làm thịt tôi.

- Thằng nào, thằng bé hay thằng lớn? Ông bố có vẻ quan tâm.
- Thằng bé, thằng Vova ấy.

- Vova à, thằng này mà đã nói là nó làm thiệt đó.
Nói đoạn ông bỏ ra về.

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :49
Total :47156


Trang chủ