Snack's 1967

Truyện cười Vôva : Chúa ơi!

Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện
N: Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi "thầy ơi "
A: Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi "cha ơi "
V: Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên "chúa ơi "
N: Chú cậu làm nghề gì
V: Chú tớ là trùm khủng bố cảm tử!

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :41
Total :47148


Trang chủ