XtGem Forum catalog

Truyện cười Vôva : Kiểm tra miệng

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa... bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên.

- Thầy giáo quắc mắt: Ai?

- Lớp trưởng Vova nói ngay: Thưa thầy anh M... đánh rắm đấy ạ.

- Thầy: Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.

- Vova: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?

- Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.

- Vova: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?

Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:

- A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :46
Total :47153


Trang chủ