Duck hunt

Truyện cười Vova : Vova khoe

Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện.


- Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi "thầy ơi".


- Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi "cha ơi".


- Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên "chúa ơi"! - Chú cậu làm nghề gì?


- Chú tớ là... "đầu gấu thôn"!!!

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :65
Total :47172


Trang chủ