Trang trí đẹp mắt

Khách hàng vẫy gọi nhân viên phục vụ:

- Sao ở đây nhà hàng các anh cho ít canh thế?

- Thưa ông, chúng tôi muốn khách hàng có thể vừa ăn, vừa ngắm hình ảnh trang trí đẹp mắt ở đáy bát.

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :85
Total :39091


Trang chủ

Old school Easter eggs.