Snack's 1967

Dằn mặt khách

Một người vừa mua bảo hiểm nhà cửa hỏi:

- Nếu chiều nay nhà tôi bị cháy thì tôi sẽ được nhận bao nhiêu?

- Nhân viên bảo hiểm nhìn xoáy vào ông khách, gằn giọng: Ông nên cẩn thận thì hơn. Tôi đoán không dưới 10 năm.

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :59
Total :47166


Trang chủ