XtGem Forum catalog

Truyện cười Vôva : Tưởng gì...

Một hôm Natasa mặt mày hớn hở khoe với Vova:
- Tớ biết người lớn làm thế nào để đẻ con rồi.
Vova tặc lưỡi:
- Tưởng gì... Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ nữa kia!

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :5
Total :47112


Trang chủ