XtGem Forum catalog

Truyện cười Vova : Truyện lịch sử

Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, Vôva quay sang hỏi ông: "Ông ơi, ông đọc truyện gì thế?".


Ông nhẹ nhàng trả lời:


- Truyện lịch sử cháu ạ.


Với vẻ nghi hoặc, Vôva ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc:


- Ông đọc truyện người lớn thế mà ông nói dối cháu.


Ông lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán:


- Với cháu là truyện người lớn, còn với ông, nó là lịch sử.

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
XtScript Error: Timeout. Today :10
Total :47117


Trang chủ