Snack's 1967

Họa sĩ nghèo

Trên đường đi học về, bé Mi thấy một họa sĩ đang vẽ phong cảnh.
- Bé Mi: Tội nghiệp chú quá.
- Họa sĩ: Sao vậy?
- Bé Mi: Tại chú không có tiền mua máy ảnh nên phải ngồi vẽ , tội quá!
- Họa sĩ: ??!!

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :11
Total :40268


Trang chủ