Snack's 1967

Biết trước rồi

Tại cửa hàng thịt, anh chàng kính cận nói:

- Cân cho tôi 1,05 kg thịt đùi.

- Sao không mua gọn một cân? - Người bán hàng thắc mắc.

- Để tôi về còn dễ ăn dễ nói với bà xã, nếu bà ấy cân lại còn bà thì cân thiếu.

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :87
Total :47194


Trang chủ