Có năng lực

Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:

- Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai.

- Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì?

- Đuổi anh ta ngay lập tức.

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :48
Total :47155


Trang chủ

XtGem Forum catalog