Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Dùng suốt đời

Khách hàng khiếu nại:

- Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới dùng có nửa năm đã hỏng, chỉ còn có nước quẳng đi. Thế mà ông dám bảo là tôi có thể dùng nó đến hết đời.

- Thưa ông, vì bữa đó, tôi nom sắc diện của ông kém lắm...

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :97
Total :47204


Trang chủ