XtGem Forum catalog

Đam mê toán học

Mắm vào một tiệm tóc.
- Mắm: Chú ơi! Cắt tóc dùm cháu!
- Chủ tiệm: Cháu muốn cắt tóc kiểu gì?
- Mắm: Dạ! Tóc so le ạ!
- Chủ tiệm: So le trong hay so le ngoài hả cháu?

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :72
Total :47179


Trang chủ