Polaroid

Đánh lạc hướng

Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng. Thấy lâu, một thằng hỏi:

- Tại sao mày lại dùng chân để mở?

- Làm thế này lâu hơn vài phút nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy!

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :15
Total :47416


Trang chủ