XtGem Forum catalog

Truyện cười Vova : Vôva thi vấn đáp

Bố mẹ anh là ai? Vova và Petia đi thi lịch sử. Petia vào truớc được 10 điểm.


Vova hỏi:


- Thầy hỏi những gì?


- Câu 1: "Trình bày về Cách mạng Nga". Tớ trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905 nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công".


- Rồi sao nữa?


- Câu 2: "Ai lãnh đạo cách mạng?". Tớ trả lời: "Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov..."


- Còn câu 3?


- "Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng 1905?". Tớ trả lời: "Nhiều nhà nghiên cúu cho rằng điều kiện đã chín muồi, riêng em cho là chưa đủ".


Vova vào phòng thi, thầy hỏi:


- Anh sinh năm nào?


- Lần đầu năm 1905 nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công.


Giáo sư ngạc nhiên hỏi:


- Bố mẹ anh là ai?


- Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov...


- Đồ ngu - Giáo sư quát.


- Dạ nhiều nhà nghiên cứu cũng nghĩ như vậy nhưng em cho là chưa đủ ạ!


Giáo sư: !!!@ (pó tay toàn tập!)

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
Anh vẫn chờ em
Today :35
Total :47142


Trang chủ