XtGem Forum catalog

Cùng là lần đầu

Trên chiếc máy bay sắp cất cánh, thấy phi công đi ngang qua, một bà khách tóc vàng túm lấy anh ta dặn dò:

- Xin ông hãy lái cẩn thận cho, lần đầu tiên tôi đi máy bay đấy!

- Ồ, bà hãy yên tâm, tôi cũng thế.

Back to posts
Cập nhật mới
Bạn đang ở trang 1 mới nhất
XtScript Error: Timeout. Today :96
Total :39504


Trang chủ